Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Kategori: İş Hukuku

İş sözleşmesinin feshinde süre ne kadar?

İş sözleşmesinin feshinde süre ne kadar? İş Kanunumuzun 24 ve 25. Maddelerinde düzenlenen derhal fesih hakkının kullanılması süresiz değildir. Bu maddelerde düzenlenen gerekçelerle yapılacak fesihler fesih sebebinin iş akdini feshedecek tarafça öğrenilmesinden itibaren 6 gün, herhalde olayın gerçekleşmesinden itibaren 1 yıldır. Bu süreler hak düşürücü süreler olup, süreler geçtiği takdirde telafisi bulunmamaktadır. Öden Hukuk Bürosu…
Devamı

İşçi işe gelmezse ne olur?

İşçi işe gelmezse ne olur?  İş Kanunu’nun 25. Maddesine göre işçi, işverenden izin almadan bir ay içerisinde üst üste iki gün, veya bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonra veya bir ayda toplam 3 iş günü işe devam etmezse, iş veren; iş sözleşmesini tazminatsız olarak derhal feshedebilir. Öden Hukuk Bürosu – Bilgi…
Devamı

İşe iade davası devam ederken işçi işe başlatılırsa ne olur?

İşe iade davası devam ederken işçi işe başlatılırsa ne olur? İşe iade davasının devamı sırasında da işverenin işçiyi işe davet etmesi ve başlatması mümkündür. Peki işe iade davası devam ederken işçi işe başlatılırsa, işverenin ödemesi gereken tazminatlar yine de ödenecek midir? İşçi, işe dönüşünde alacaklarından açıkça feragat etmemişse, işe başlatmama tazminatı dışında kalan diğer hakları ve…
Devamı

İşçinin gerçek ücreti nasıl ispatlanır?

İşçinin gerçek ücreti nasıl ispatlanır? Günümüzde iş hayatında vergi, prim gibi ödemelerden çekinilerek işçilerin ücretlerinin kendilerine gerçekte ödenen rakamlar üzerinden beyan edilmediğine sıkça rastlanılmaktadır. Bu gibi durumlarda işçinin haklı nedenle fesih hakkı mevcut olup, fesih halinde de kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. İşçinin gerçek ücreti ise tanık beyanlarıyla, işçinin yaptığı işteki tecrübesine, yaptığı işin niteliğine göre mahkemece…
Devamı

İş kazasında kusur dağılımı var mıdır?

İş kazasında kusur dağılımı var mıdır? İş kazalarında esas olan, müteselsil sorumluluk halidir. Yani birden fazla kişi bir zarara yol açmışsa, bu kişilerden her biri borcun tamamından sorumludur. Ancak iş kazasına sebebiyet verenlere açılacak davada müteselsil sorumluluktan söz etmek için açılacak davada kazada kusuru olanların müteselsil sorumluluğuna gidildiğinin dava dilekçesinde açıkça belirtilmesi gerekir. Öden Hukuk Bürosu…
Devamı

İş kazasında SGK tarafından bağlanan maaşlar tazminattan düşülür mü?

İş kazasında SGK tarafından bağlanan maaşlar tazminattan düşülür mü? İş kazası neticesinde kurum tarafından bağlanan aylıklar, İş Mahkemesinde talep edilen maddi tazminattan mahsup edilir. Çünkü, iş kazası neticesinde açılan maddi ve manevi tazminat davaları, kurumca karşılanmayan zararın tahsili istemli davalardır. Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara…
Devamı

Hafta tatili ücreti nasıl ispatlanır?

Hafta tatili ücreti nasıl ispatlanır? Ücrete ilişkin iddialar iş davasında tanıkla ispat olunabilir. Tanık dışında bordrolar, diğer yazılı deliller de ücretin ödendiğinin veya ödenmediğinin ispatında kullanılabilir. Hafta tatillerinde çalışıldığının ispatı, davacı işçidedir. Çalışıldığı ispat edilmişse, ücretinin ödendiğinin ispatı işverendedir. Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara +90…
Devamı

İşverene karşı davası olan tanığın tanıklığı kabul edilir mi?

İşverene karşı davası olan tanığın tanıklığı kabul edilir mi? İspat konusunda sadece işverene karşı davası olan tanığın tanıklığı kabul edilmemekte, Yargıtay ispat açısından başka deliller de aramaktadır. Konu ile ilgili Yargıtay kararı paylaşılmıştır. Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara +90 506 433 91 42 bilgi@odenhukuk.com Yargıtay…
Devamı

İşveren işçinin çalışma yerini değiştirebilir mi?

İşveren işçinin çalışma yerini değiştirebilir mi? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. Maddesine göre işçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik ancak işveren tarafından yazılı bildirim yapılması yoluyla yapılabilecektir. Yazılı olarak bildirilmeyen değişiklik işçiyi bağlamaz. Yazılı bildirim üzerine 6 gün içerisinde işçi değişiklik önerisini kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını, veyahut başka bir fesih sebebinin bulunduğunu…
Devamı

İş sözleşmesinin feshinden önce işçinin savunması alınmak zorunda mı?

İş sözleşmesinin feshinden önce işçinin savunması alınmak zorunda mı? 4857 sayılı İş Kanununun 19.maddesine göre:  Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. İşverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır.  Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten…
Devamı