Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın hükmen reddi, terekenin borca batık olması durumunda reddi miras süresi geçse bile mirasçıların mirası reddetmiş sayılmaları ve borçlardan dolayı sorumlu olmamaları durumudur. Medeni Kanunun 605. maddesinde düzenlenen mirasın hükmen reddi için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Borca batık tereke hakkında her zaman mirasın hükmen reddedildiğinin tespiti istenebilir. Mirasçılar borca batık mirastan sorumlu olmadıklarının tespitini alacaklılardan birinin dava açıldığı tarihteki yerleşim yerindeki Asliye Hukuk mahkemesinden talep edebilecekleri gibi, tereke alacaklılarının açtıkları dava ve icra takiplerinde de her zaman ileri sürebilirler. Mirasın hükmen reddi bir karinedir.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın hükmen reddi, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların, borca batık terekeden sorumlu olmamaları durumudur. Mirasın hükmen reddi, borca batık bir tereke olması durumunda özellikle önemlidir çünkü mirasın kabul edilmesi, miras bırakanın borçlarının da kabul edilmesi anlamına gelir.

Mirasın Hükmen Reddi Süresi Nedir?

Mirasın hükmen reddi için kanunda bir süre öngörülmemiştir. Mirasçılar, borca batık terekeyi kabul etmediklerini her zaman öne sürebilirler. Mirasın hükmen reddi bir karinedir. Borca batık terekenin hiçbir mirasçı tarafından kabul edilmeyeceği manasına gelir. Bunun için terekenin gerçekten borca batık olup olmadığının tespiti yeterlidir.

Mirasın Hükmen Reddi Şartları Nedir?

Mirasın hükmen reddi için belirli şartlar vardır:

  1. Miras bırakan ölümü anında borçlarını ödemekten aciz durumdaysa ve bu durum belli ise
  2. Terekenin pasifi yani borçları aktifinden fazla ise
  3. Miras bırakanın ölmüş olması gerekir

Tereke borca batık demektir ve mirasın hükmen reddi talep edilebilir.

Mirasın Hükmen Reddi İçin Yetkili Mahkeme Nedir?

Mirasın hükmen reddi karinesini, mirasçılar alacaklıların mirastaki borçlardan dolayı kendilerine karşı açtıkları icra takibi ve davalarda ileri sürebilecekleri gibi, ayrıca da mirasın hükmen reddedildiğini tespitini açacakları bir dava ile tespit ettirebilirler. Mahkemeden çıkacak bir mirasın hükmen reddedildiğine dair kararı alacaklıların açtıkları dava ve icra takiplerine de sunabilirler. Mirasın hükmen reddinde, tereke alacaklılarından birinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkilidir.  Bu mahkeme, terekenin borca batık olduğunu tespit eder ve mirasın hükmen reddedilmiş olduğuna, mirasçıların borçlardan sorumlu olmadığına karar verir.

Bu süreçle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmadan önce, bir avukatla görüşmek önemlidir. Avukat, durumu değerlendirecek ve mirasın reddi sürecini yönetecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat