Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Kategori: İş Hukuku

Mobbing Nedir?

Mobbing, iş yerinde  bir veya birden çok kişi tarafından sistemli ve sürekli olarak uygulanan psikolojik taciz ve baskıyı ifade eder. Mobbing çalışan kişinin motivasyon ve çalışma hevesini kırar, özgüvenini zedeler. Mobbing kişinin aynı kategori veya birimde birlikte çalıştığı ve rekabet içinde bulunduğu kişilerce uygulanabileceği gibi, kişinin üstleri, müdürleri, amirleri tarafından da uygulanabilir. Sürekli eleştirilmek, haddini…
Devamı

İş Güvencesi Nedir?

İş Güvencesi Nedir? İş kanununda düzenlenen iş güvencesi, işçinin belli koşulları karşılaması halinde, geçerli bir nedene dayanmaksızın yapılan feshin neticesinde işçinin mahkeme kararı ile işe iadesini sağlar. İş güvencesi kapsamına girmenin şartları şunlardır; İş Kanunu’na tabi olma İş veren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmiş olması İşçinin kıdeminin en az 6 ay olması İş sözleşmesinin belirsiz süreli…
Devamı

Telafi çalışması nedir?

Telafi çalışması nedir? Telafi çalışması, iş yerinde normal sürelerin önemli ölçüde altında çalışma yapılması halinde(işçinin talebi halinde de), çalışılmayan sürelerin bitiminden itibaren en geç 4 ay içerisinde günlük çalışma sürelerinden sonra en fazla 3 saat yapılan çalışmadır. Tatil günlerinde telafi çalışması yapılamaz. Telafi çalışması için işçinin onayı gerekmez. Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu…
Devamı

İşe iade davasında performans ve verim neye göre belirlenir?

İşe iade davasında performans ve verim neye göre belirlenir?  İş Kanunu’nun 19. Maddesine göre belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş sözleşmesi, savunması alınmadan, davranış ve verimine dair sebeplerle feshedilemez. Aynı kanunun 18. Maddesine göre ise otuz veya daha fazla işçinin çalıştığı iş yerlerinde, belirsiz süreli sözleşme ile çalışan işçinin en az altı aylık…
Devamı

İşçinin imzaladığı ibraname geçerli mi?

İşçinin imzaladığı ibraname geçerli mi? İbraname terimi, tarafların birbirlerinden herhangi bir hak ve alacakları kalmadığını ifade eder. İş hukukunda ibranameye çok sınırlı olarak itibar edilmektedir. Kökleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre, iş ilişkisinin devamı sırasında imzalanan, tutar içermeyen, alacağın tamamını içermeyen ibranameler geçersiz kabul edilmektedir. İbranamenin gereçli olabilmesi için iş ilişkisi son bulduktan en az 1 ay sonra…
Devamı

İş kazası halinde ne yapmak gerekir?

İş kazası halinde ne yapmak gerekir? Bir iş kazasının meydana gelmesi halinde, iş verenin yapması gereken öncelikli şey, kazayı öğrenme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kuruma iş kazası bildiriminde bulunmaktır. Kuruma haber verilmeksizin iş kazası tespit ve alacak davası açılmış olması durumunda da davacı işçiye, iş kazası bildiriminde bulunup, kurum tahkikatının sonucu beklemek, kurum…
Devamı

İhalenin sona ermesi fesih sebebi mi?

İhalenin sona ermesi fesih sebebi mi? Genellikle hizmet sektöründe karşımıza çıkan ihale usulü hizmet verilmesi neticesinde işçi çalıştırılmasında, ihale bitiminde işçilerin iş sözleşmeleri feshedilmekte, bazen de fesih dahi edilmeden çalışanlardan başlarının çarelerine bakmaları beklenmektedir. İş sözleşmesinde, işverenin; çalışanı, başka bir iş yerinde görevlendirebileceği hükmü yer alıyorsa, iş veren aynı il sınırları içerisinde işçiyi çalıştırabileceği uygun bir…
Devamı

İş verenin iş sözleşmesini feshi nasıl olmalı?

İş verenin iş sözleşmesini feshi nasıl olmalı? İş veren tarafından iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşmesi ancak yazılı olarak ve sebep gösterilerek feshedilebilir. İş güvencesi ise iş yerinde 30 ve daha fazla işçinin çalışması ve iş sözleşmesi feshedilmek istenen işçinin en az 6 aydır o iş yerinde çalışıyor olması manasına gelir. Fesih sebebinin yazılı fesih bildiriminde…
Devamı

İşçinin imzaladığı ibranamenin geçerliliği

İşçinin imzaladığı ibranamenin geçerliliği; İş hukuku bağlamında işçi tarafından imzalanan ibranamenin geçerli olabilmesi için, iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren en az 1 ay sonra düzenlenmiş olması, işçiye ödenen alacak kalemlerinin miktar ve nitelik olarak açıkça yazılmış olması ve ödemenin de banka aracılığıyla yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde imzalanmış olunan ibraname hükümsüzdür. Öden Hukuk Bürosu – Bilgi…
Devamı

İşçiye baskıyla imzalatılan istifa dilekçesi geçerli mi?

İşçiye baskıyla imzalatılan istifa dilekçesi geçerli mi? İşveren tarafından işçiye tazminatlarının derhal ödeneceği, istifa ederse hakkında suç duyurusunda bulunulmayacağı veya çok çeşitli sebeplerle istifa dilekçesi imzalatılmaktadır. İşçinin iradesi fesada uğratılarak, baskı yoluyla alınan bu istifa dilekçeleri hukuken geçersiz olup, gerçekleşen durumu haksız fesih olarak nitelendirmek gerekir. Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için Reşit Galip…
Devamı

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat