Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Telafi çalışması nedir?

Telafi çalışması nedir?

Telafi çalışması nedir? Telafi çalışması, iş yerinde normal sürelerin önemli ölçüde altında çalışma yapılması halinde(işçinin talebi halinde de), çalışılmayan sürelerin bitiminden itibaren en geç 4 ay içerisinde günlük çalışma sürelerinden sonra en fazla 3 saat yapılan çalışmadır. Tatil günlerinde telafi çalışması yapılamaz. Telafi çalışması için işçinin onayı gerekmez.

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Telafi çalışması nedir?

Telafi çalışması nedir?

Telafi çalışması nedir?

Yargıtay
Dairesi: 7. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/ 33933
Karar No: 2016 / 3670
Karar Tarihi: 18.02.2016

Mahkemesi :İş Mahkemesi
Dava Türü : İşe İade
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle 4857 sayılı İş Kanunu’nun “telafi çalışması” başlıklı 64. maddesinin “…Telafi Çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz” hükmü ile davalı işverence ibraz edilen TİS’nin 15. maddesinde denkleştirme çalışmasının 11 saati aşamayacağının düzenlenmesi karşısında, işverenin işyerinde ilan ederek duyurduğu ve feshe konu yaptığı 08:00-20:00 ; 20:00-08:00 saatleri arasını kapsayan denkleştirme çalışmasının süresinin 12 saate tekabül etmesi ve belirtilen Kanun hükmü ile TİS hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle feshin haklı ve geçerli neden oluşturmadığına göre davalı vekilinin yerinde bulunmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, 18/02/2016 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat