intifa hakkı nedir

İntifa Hakkı

İntifa hakkı, hukukumuzda taşınır ve taşınmaz mallar üzerine bir kimse lehine kurulan, hak sahibine o mal üzerinde yönetme, kullanma ve o maldan yararlanma imkanı veren bir haktır. Gayrimenkuller üzerinde kurulacak olan intifa hakkı ancak tapuya tescil ile geçerli olur. İntifa hakkının kullanımı, sadece intifa hakkı sahibine özgülenmemişse, başkasına devredilebilir. İntifa hakkı sahibi, hakkın kurulduğu malın…
Devamı