Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Tazminat Hukuku

Tazminat, kelime anlamı olarak hukuk dışı bir eylem neticesinde kişinin maddi veya manevi zararına karşılık ödenen parasal değer, ödeme manasına gelmektedir. Tazminat kavramı hukukumuzda çok farklı kanunlarda karşımıza çıkmaktadır. İş hukukunda, trafik kazalarında, aile hukuku ve boşanmada, borçlar kanunumuzda, medeni kanunda, idare hukukunda tazminatla ilgili hükümler bulunmaktadır. Karşılaşılan hukuki eylemin niteliğine göre tazminat taleplerinin yargılaması farklı mahkemelerde ve farklı yargılama usulleriyle yapılmaktadır.

Yargılamanın niteliğine göre delillerin sunulması, tazminat taleplerinde zamanaşımı süreleri gibi hususlar da değişkenlik göstermektedir. Talep edilecek tazminatın miktarı ve tazminatın talep şekli de tazminatı doğuran hukuk dışı eyleme veya tazminat talep edenle, tazminat yükümlüsünün arasındaki ilişkiye göre değişmektedir. Kişilerin hak kaybına uğramaması için, tazminatın hukuki nitelendirmesinin mutlaka hukukçular tarafından yapılması gerekir.