Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

İntifa Hakkı

İntifa Hakkı

intifa hakkı nedir

İntifa hakkı, hukukumuzda taşınır ve taşınmaz mallar üzerine bir kimse lehine kurulan, hak sahibine o mal üzerinde yönetme, kullanma ve o maldan yararlanma imkanı veren bir haktır. Gayrimenkuller üzerinde kurulacak olan intifa hakkı ancak tapuya tescil ile geçerli olur. İntifa hakkının kullanımı, sadece intifa hakkı sahibine özgülenmemişse, başkasına devredilebilir. İntifa hakkı sahibi, hakkın kurulduğu malın bakımı, yenilenmesi ve muhafazasıyla ilgili giderleri yapmakla yükümlüdür. Malın vergisi ve borçları da intifa hakkı sahibine aittir.

İntifa Hakkı Nedir?

İntifa hakkı, hukuk terimi olarak, taşınmaz mal sahiplerinin, taşınmazları üzerinde başkalarına tanıdıkları, kullanma ve yararlanma hakkını ifade eder. Yani, intifa hakkı, bir taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi ile kullanma hakkı sahibi arasındaki ayrımı ortaya koyan bir haktır. Mülkiyet hakkı sahibi, intifa hakkı kurarak taşınmazın kullanma ve yararlanma hakkını başkasına devredebilir. Bu durumda intifa hakkı sahibi, mülkün kullanılmasından ve getirisinden yararlanabilir ancak mülk üzerindeki mülkiyet hakkı mülkiyet sahibinde kalmaya devam eder.

İntifa Hakkı Nasıl Kurulur?

İntifa hakkı, bir taşınmaz üzerinde kurulabilir ve bu hakkın kurulabilmesi için mülkiyet hakkı sahibinin rızasının olması gerekmektedir. İntifa hakkı, bir sözleşme ile veya miras yoluyla kurulabilir. Sözleşme yoluyla intifa hakkı kurulacaksa, mülkiyet sahibi ve intifa hakkı alacak kişi arasında bir intifa hakkı sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Bu sözleşmenin ardından tapu sicil müdürlüğüne başvurulur ve burada gerekli işlemler yapılarak intifa hakkı tapu kayıtlarına işlenir.

İntifa Hakkı Sahibi Hakları ve Yetkileri Nelerdir?

İntifa hakkı sahibinin hakları ve yetkileri şunları içerir:

1. İntifa hakkı sahibi, mülkü kullanma ve mülkten yararlanma hakkına sahiptir.

2. İntifa hakkı sahibi, mülkten elde edilen geliri kullanabilir.

3. İntifa hakkı sahibi, mülkü kullanırken, mülkiyet sahibinin hak

larını ihlal etmeme ve mülkün değerini düşürmeme yükümlülüğüne sahiptir.

4. İntifa hakkı sahibi, mülkiyet hakkı sahibinin mülk üzerindeki haklarını sınırlayabilir. Ancak bu, mülkiyet hakkı sahibinin rızası ile ve intifa hakkı sözleşmesinde belirtilen sınırlar içinde olmalıdır.

İntifa Hakkı Nasıl Sona Erer?

İntifa hakkı, bir dizi sebeple sona erebilir. İntifa hakkının sona erme nedenleri şunlar olabilir:

1. İntifa hakkının süresinin dolması: İntifa hakkı genellikle belirli bir süre için verilir ve bu süre sonunda hakkın kullanımı sona erer.

2. İntifa hakkı sahibinin ölümü: İntifa hakkı, genellikle intifa hakkı sahibinin ömrü boyunca geçerlidir ve intifa hakkı sahibinin ölümüyle birlikte sona erer.

3. İntifa hakkının feragati: İntifa hakkı sahibi, hakkından feragat edebilir ve bu durumda intifa hakkı sona erer.

4. Taşınmazın tahrip olması: Taşınmazın tahrip olması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda, intifa hakkı sona erer.

Bunların dışında, intifa hakkının sona ermesi için mahkeme kararı da gerekebilir. Bu durumlar genellikle mülkiyet hakkı sahibinin ve intifa hakkı sahibinin arasındaki anlaşmazlıklarda meydana gelir.

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
İntifa Hakkı

İntifa Hakkı

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

dövmeci

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

ankara kira avukatı