Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

İşçi işe gelmezse ne olur?

İşçi işe gelmezse ne olur?

İşçi işe gelmezse ne olur?  İş Kanunu’nun 25. Maddesine göre işçi, işverenden izin almadan bir ay içerisinde üst üste iki gün, veya bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonra veya bir ayda toplam 3 iş günü işe devam etmezse, iş veren; iş sözleşmesini tazminatsız olarak derhal feshedebilir.

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
İşçi işe gelmezse ne olur?

İşçi işe gelmezse ne olur?

Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2011/1082
Karar No: 2011/2683
Karar Tarihi: 11.10.2011

22. Hukuk Dairesi         2011/1082 E.  ,  2011/2683 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Marmaris 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/02/2010
NUMARASI : 2009/255-2010/81

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, boşta geçen süre ücret ve diğer haklar ile işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, işçinin  ardı ardına üç gün işe gelmemek, görevi yapmamak ,iş barışını bozmak eylemleri nedeniyle  iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, işçinin ardı ardına üç gün işe gelmemek, görevi yapmamak, iş barışını bozmak eylemleri davalı işverence ispat edilemediğinden davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Hüküm davalı işveren tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının iş sözleşmesi işveren tarafından görevini gereği gibi yapmamak, işyerinde huzursuzluk çıkarmak ve üç gün üst üste izinsiz  ve mazeretsiz olarak devamsızlık yapmak nedeniyle 4857 sayılı İş Yasası’nın 25/II maddesi hükmü kapsamı uyarınca feshedilmiştir.

Mahkemece davacının üç gün üst üste izinsiz ve mazeretsiz olarak devamsızlığı hakkında yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan dosyada mevcut ve bağlayıcılığı olmayan bilirkişi  raporuna dayanılarak karar verilmiştir. Yapılan inceleme ve araştırma yetersiz olup hüküm kurmaya elverişli değildir. Öncelikle  işçinin devamsızlığına ilişkin tutanaklar  davacıya gösterilerek diyecekleri  sorulmalı, tutanakların içeriğine karşı çıkıldığı  takdirde tutanak tanıkları çağrılıp  devamsızlık yönünden dinlenmeli bu suretle toplanacak delillerle daha önce   toplanmış olan deliller ve davacının işyerinde huzursuzluk çıkarttığına ilişkin belgeler birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak iş sözleşmesinin feshine dayanak yapılacak nitelikte geçerli ya da haklı fesih sebebi oluşup oluşmadığı belirlenmeli ve  oluşacak   sonu ç uyarınca  bir  karar  verilmelidir.  Açıklanan  bu yönler gözetilmeden yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile oluşturulan hüküm hatalı olup  bozmayı gerekirmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat