Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye. TBK 352/2. mad.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye. TBK 352/2. mad.

Kira bedelinin ödenmesi kiracının borçlarındandır. Eğer kiracı kira bedeli ödeme borcunu yerine getirmezse, kiralananın tahliyesi dahil çeşitli yaptırımlara maruz kalır. Kira bedelini vaktinde ödemeyerek bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet veren kiracıyı, bu nedene dayanarak tahliye etmek mümkündür. Bir kira dönemi içerisinde kira bedelini süresinde ödemediği için iki haklı ihtara sebebiyet veren kiracı ayrıca bir bildirimde bulunmadan kira dönemi sonunda tahliye davası açarak tahliye edilir. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye için Türk Borçlar Kanununda ne diyor inceleyelim;

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye

Türk Borçlar Kanunu 352/2 mad. “Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir”  kiracıya çekilecek olan iki haklı ihtarın gerçekten haklı olması gerekir. Örneğin kiracı, kirasını süresinde ödemek istemiş ancak ev sahibi kirayı kabul etmeyip sonrasında ihtar çekmişse ihtarın haklı olduğundan söz edilemeyecektir.

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
İki haklı ihtar nedeniyle tahliye

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye

İki haklı ihtar yazılı mı olmalıdır? 

Kiracıya kiranın ödenmemesiyle ilgili gönderilecek ihtarın yazılı olması gerekir. Noter aracılığıyla, telgrafla, icra takibi yapılıp icra dairesince gönderilecek ödeme emriyle, iadeli taahhütlü mektupla yapılması gerekir.

İki haklı ihtara ne yazılmalıdır? 

İki haklı ihtarın içeriğine kiranın süresinde ödenmediği, ödenmediği takdirde tahliye talep edileceği, ödenmeyen kiranın hangi aylara ait olduğu ve kiranın tutarı yazılmalıdır.

İki haklı ihtar ne zaman ve hangi sürede yapılmalıdır? 

İki haklı ihtarın bir kira dönemi içerisinde yapılması gerekir. Örneğin 10.01.2020 yılında kiraya verilen bir taşınmazın kira bedeli süresinde ödenmiyorsa iki haklı ihtarın ikisinin de 10.01.2020-10.01.2021 dönemi içerisinde yapılması gerekir. 10.01.2021 tarihinden sonra yapılacak ihtarlar bir sonraki kira dönemi için yapılmış sayılacağından bu kira dönemi için tahliye talep edilemeyecektir.

İhtar çekildikten sonra ödeme yapılmışsa tahliye talep edilebilir mi? 

Kiracının ihtara sebep olması yeterlidir. İhtar sonrası ödeme yapılması tahliyeyi engellemez.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası ne zaman açılmalıdır? 

TBK 352/2. maddesi gereğince iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının, kira dönemi bitiminden sonra 1 ay içerisinde açılması gerekir. 1 aylık süre geçtikten sonra iki haklı ihtar nedeniyle tahliye sebebine dayanılamaz.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasını kim açabilir? 

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasını kiraya veren açabilir. Malik, kiraya veren sıfatını taşımıyorsa, yani malik ve kiraya veren farklı ise, malik tarafından tahliye davası açılamaz.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

dövmeci

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

ankara kira avukatı