Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Kiracının evi varsa tahliye edilebilir mi? TBK 352/3 mad.

Kiracının evi varsa tahliye edilebilir mi? TBK 352/3 mad.

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin kiralanan taşınmazla aynı ilçe veya belediye sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir evinin olması halinde, özetle “Kiracının evi varsa tahliye edilebilir mi?”; kiracının bu gerekçeye dayanılarak tahliye edilmesi mümkündür. Bu gerekçeye dayanılarak tahliye talep edilebilmesi için mülk sahibinin taşınmaza gereksiniminin bulunması gerekmez. Kiraya veren, taşınmazı bu gerekçeyle tahliye ettikten sonra taşınmazı başkasına kiraya verebilir. Ancak kiracının mülkiyetinde bulunan evin, kiralanan evle aynı ilçe veya belediye sınırları içerisinde olması gerekir. Başka bir ilçe veya başka bir belediye sınırları içinde bulunan taşınmaz nedeniyle tahliye talep edilemez. Aynı zamanda kiracının sahibi olduğu evin de hukuken ve fiilen oturulabilir durumda olması gerekir. Örneğin, müşterek mülke paydaş olan kiracının veya eşinin hisseli taşınmazda oturmaları beklenemez.

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Kiracının evi varsa tahliye edilebilir mi?

Kiracının evi varsa tahliye edilebilir mi?

Kiracının evi varsa tahliye edilebilir mi?

Türk Borçlar Kanununun 352/3. maddesi  “Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde
sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir. ” 

Türk Borçlar Kanunun 352/3 maddesinde düzenlenen bu tahliye imkanı iş yerleri için uygulanamaz. Sadece mesken (konut) olarak kullanılan taşınmazlar için söz konusu olabilmektedir. Hem konut hem de işyeri olarak kullanılan taşınmazlar için de bu maddenin uygulanma imkanı bulunmamaktadır.

Taşınmazın yazlık olarak kiralanması halinde de bu maddeye dayanılarak tahliye talep edilemez.

Mülk sahibi, kiralama sırasında kiracının başka taşınmazı olduğunu biliyorsa tahliye talep edebilir mi? 

Yargıtay 6. Hukuk dairesi, kiralama sözleşmesinin kurulması sırasında kiracının aynı ilçe / belediye sınırları içerisinde mülkünün olduğunu bilmesinin bu nedene dayanarak tahliye talep etmesine engel teşkil etmediğine hükmetmiştir.

Kiraya veren, kira sözleşmesi kurulduğu sırada kiracının taşınmazı olduğunu bildiğini ve bunu tahliye sebebi yapmayacağını kabul etmişse tahliye talep edebilir mi? 

Kiraya veren kira sözleşmesi kurulduğu sırada kiracının taşınmazı olduğunu ve bunu tahliye sebebi yapmayacağını beyan ederek dava haklarından feragat etmişse, bu hususu daha sonra tahliye sebebi yapamaz, bu konuda dava açamaz.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

dövmeci

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

ankara kira avukatı