Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

İhtiyaç nedeniyle tahliye edilen ev/iş yeri kiraya verilebilir mi?

İhtiyaç nedeniyle tahliye edilen ev/iş yeri kiraya verilebilir mi?

Kiraya verenin veya yakınlarının ihtiyacı nedeniyle tahliye ettirdiği ev veya iş yerini, haklı sebep olmadan 3 yıl boyunca eski kiracısından başkasına kiraya veremez. Taşınmaz yeniden inşa ve imar nedeniyle tahliye edilmişse, ancak yeniden inşa veya imar yapılmamışsa da 3 yıl boyunca başkasına kiralanmaz. Eski kiracı yeniden inşası gerçekleştirilen taşınmazda kiracılık konusunda önceliklidir. Mülk sahibinin öncelikli olarak eski kiracıya yazılı bildirimde bulunması gerekir. Öncelik hakkı son bulmadan taşınmaz başkasına 3 yıl süreyle kiraya verilemez. Bu yasaklara aykırı davranılması neticesi eski kiracıya son bir yıl ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödenmesi sonucunu doğurur. İhtiyaç nedeniyle tahliyesi gerçekleştirilen taşınmazın “yeniden kiralanması yasağı” Türk Borçlar Kanununun 355. maddesinde düzenlenmiştir.

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Yeniden Kiralama Yasağı

Yeniden Kiralama Yasağı

Yeniden Kiralama Yasağı

“Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında,haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında
ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.”

İhtiyaç nedeniyle tahliyenin dava/icra yoluyla mı yapılmış olması gerekir?

Kiralananın ihtiyaç veya yeniden inşa nedeniyle dava sonucu icra ile mi yoksa yapılan bildirim neticesinde kiracı tarafından kendiliğinden mi tahliye edildiğinin bir önemi bulunmamaktadır.

İhtiyaç nedeniyle tahliye edilen taşınmaz satılırsa ne olur?

Kiraya verenin ihtiyaç nedeniyle tahliye ettirdiği taşınmazı satması, boş bırakması veya bedelsiz kullandırması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

3 yıllık süre ne zaman başlar? 

3 yıllık sürenin başlangıcı taşınmazın fiilen tahliye edildiği tarihtir.

Öncelik hakkı nasıl son bulur? 

Yeniden inşa sonrası öncelik hakkının kullandırılması, kiraya verenin, eski kiracısına yapacağı yazılı bildirimle olur. Bildirimden itibaren 1 ay geçip, eski kiracı öncelik hakkını kullanmazsa, öncelik hakkı son bulmuş olur ve taşınmaz başkalarına kiraya verilebilir.

Yeniden kiralama yasağı nedeniyle istenecek tazminatta zamanaşımı ne kadardır? 

Yeniden kiralama yasağına aykırılık nedeniyle talep edilecek tazminatta zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Yeniden kiralama yasağına aykırılık nedeniyle manevi tazminata hükmedilebilir mi?

Kişiye verilen her türlü zarar üzüntü kaynağıdır. Ancak üzüntü tek başına manevi tazminata sebep değildir. Manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişilik haklarının saldırıya uğramış olması gerekir. Yeniden kiralama yasağının ihlali halinde manevi tazminata hükmedilemez.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat