Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Emlak Komisyonunun Mutlaka Emlakçının Kendisine mi Ödenmesi Gerekir?

Emlak Komisyonunun Mutlaka Emlakçının Kendisine mi Ödenmesi Gerekir?

Aşağıda paylaşılan Yargıtay kararında, emlak komisyonunun emlakçının abisi olan kişiye ödenmesi neticesinde, komisyonun ödenmiş sayılıp sayılmayacağı tartışılmış olup, komisyonu ödeyen satıcı, emlak komisyonunun emlakçının abisine ödendiğini, emlakçının abisinin ise yetkili bir kişi olduğu iddiasını tanıkla ispat etmiştir.  

Tüketici Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Emlak Komisyonunun Mutlaka Emlakçının Kendisine mi Ödenmesi Gerekir?

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Emlak Komisyonunun Mutlaka Emlakçının Kendisine mi Ödenmesi Gerekir?

Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9089
Karar No: 2016/10685
Karar Tarihi: 18.04.2016


KARAR

Davacı, 16/11/2012 tarihli Gayrimenkul Satışına Aracılık Yapıldığına Dair Komisyon Akdi ve 29/11/2012 tarihli Emlak Görme Belgesine istinaden davalıya komisyon hizmeti verdiğini ancak ücretinin ödenmediğini, başlatılan icra takibine de haksız itiraz edildiğini ileri sürerek, vaki itirazın iptali, takibin devamına ve % 20’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.


Davalı, davacıyla sözleşme yapmadıklarını, davacının abisi …. komisyon hizmeti verdiğini ve ona da ödeme yapıldığını savunarak, davanın reddini dilemiştir.


Mahkemece, Adana 8. İcra Dairesinin 2013/16 takip sayılı dosyasında borçlu …’un 15000 TL’lik asıl alacak kısmına vaki itirazının iptaline, bu miktar üzerinden takibin devamına, bakiye talebin reddine, hüküm altına alınan miktar üzerinden % 20 icra inkar tazminatının borçlu davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalının temyizi üzerine onanmış; davalı bu kez de karar düzeltme isteminde bulunmuştur.


Davacı, davalıya komisyon hizmeti verdiğinden bahisle ücret alacağını istemiş; davalı ise hizmetin davacının abisi … tarafından verildiğini, ödemenin de yine … yapıldığını, buna ilişkin belgelerinin olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiş; mahkemece, 16/11/2012 tarihli Gayrimenkul Satışına Aracılık Yapıldığına Dair Komisyon Akdi sözleşmesinde komisyoncu olarak davacının ismi yazdığından, davalının savunması üzerinde durulmamış ve davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 16/11/2012 tarihli Gayrimenkul Satışına Aracılık Yapıldığına Dair Komisyon Akdi incelendiğinde, sözleşmenin altında “satıcıdan komisyon bedeli alınmıştır” ibaresinin yazılı olduğu, altında da … ismi yazılmak suretiyle imzasının alındığı anlaşılmaktadır. Burada her ne kadar satıcının komisyon bedelinden bahsedilmekteyse de, … adlı kişinin yetkili bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Dava dışı … adlı kişinin yetkili bir kişi olduğu tanık ifadelerinden de anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, davalının ödeme savunmasına ilişkin sunduğu tüm yasal deliller incelenip değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı gerekçeyle hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.


Kararın bu nedenle bozulması gerekirken, zuhulen, onandığı bu kez yapılan inceleme ile anlaşıldığından, davalının karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin onamaya dair 08.10.2015 tarih, 2014/31024 Esas, 2015/29232 Karar sayılı ilamının kaldırılmasına ve mahkeme kararının bu yönden bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davalının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin onamaya dair 08.10.2015 tarih, 2014/31024 Esas, 2015/29232 Karar sayılı ilamının kaldırılmasına ve mahkeme kararının davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 18/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tüketici Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Emlak Komisyonunun Mutlaka Emlakçının Kendisine mi Ödenmesi Gerekir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

dövmeci

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

ankara kira avukatı