Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Alıcıyı Kendisi Bulan Mal Sahibi Emlakçı Komisyonu Öder mi?

Alıcıyı Kendisi Bulan Mal Sahibi Emlakçı Komisyonu Öder mi?

Türk Borçlar Kanunumuzun 520. Maddesi ve devamında düzenlenen simsarlık sözleşmesine, aynı kanunun vekalete ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Konu ile ilgili daha detaylı düzenleme ise Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte mevcuttur. Kanundaki tanıma göre simsar, taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanını sağlamaktadır. Yani emlakçı, sözleşme kurulacak olan alıcıyı veya kiralayanı bulacak, tarafları buluşturacak ve taraflar bir sözleşme imzalayacaklardır. Emlakçı ancak bu şekilde ücrete hak kazanacaktır. Taşınmaz sahibi, satacağı veya kiralayacağı kişiyi kendisi bulduğu takdirde, emlakçı; ücrete hak kazanmayacaktır. Konu ile ilgili Yargıtay kararı aşağıda paylaşılmıştır.

Tüketici Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Alıcıyı Kendisi Bulan Mal Sahibi Emlakçı Komisyonu Öder mi?

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Alıcıyı Kendisi Bulan Mal Sahibi Emlakçı Komisyonu Öder mi?

Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9898
Karar No: 2018/1184
Karar Tarihi: 05.02.2018


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.Davacı, davalı ile arasında gayrimenkul alım-satım ve komisyon sözleşmesi yapıldığını, davalının sözleşmeye konu taşınmazı dava dışı …’e sattığını, ancak komisyon bedeli 3.160,00-TL’yi ödemediğini, bu nedenle … 24. İcra Müdürlüğü’nün 2014/23608 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlattığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile % 20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, gayrimenkul satışına ilişkin komisyon sözleşmesinden doğduğu ileri sürülen ücret alacağının tahsili yönünde başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Taraflar arasında 27.10.2014 tarihli gayrimenkul alım, satım ve komisyon sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmede satıcı …, alıcı … ve komisyoncu olarak … Emlak adına … yer almaktadır. Davacı, taşınmazın davalı tarafından …’e satılmasına rağmen komisyon ücretinin ödenmediğini ileri sürmüş, davalı ise davacının bulduğu alıcının vazgeçmesi nedeniyle taşınmazı kendi bulduğu başkasına sattığını iddia etmiştir. Dava konusu taşınmazın 25.11.2014 tarihinde … Tıbbi Malzemeleri Kırtasiye ve Tekstil Temizlik Isıtma Soğutma Gıda Maddeleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne satıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, taşınmazı alan şirketin sahibinin taraflar arasındaki sözleşmenin alıcısı olduğu ve bu durumun 25.11.2014 tarihli faturadan da anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de; …’in şirketle olan ilgisi ispatlanamamıştır. Tek başına fatura düzenlenmesi …’in şirket adına hareket ettiğini göstermez. Taşınmazın şirket tarafından satın alındığı, …’in şirket adına hareket ettiğini gösterir delil bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olupbozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tüketici Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Alıcıyı Kendisi Bulan Mal Sahibi Emlakçı Komisyonu Öder mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat