Alıcıyı Kendisi Bulan Mal Sahibi Emlakçı Komisyonu Öder mi?

Türk Borçlar Kanunumuzun 520. Maddesi ve devamında düzenlenen simsarlık sözleşmesine, aynı kanunun vekalete ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Konu ile ilgili daha detaylı düzenleme ise Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte mevcuttur. Kanundaki tanıma göre simsar, taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanını sağlamaktadır. Yani emlakçı, sözleşme kurulacak olan alıcıyı veya kiralayanı bulacak, tarafları buluşturacak ve taraflar bir sözleşme imzalayacaklardır.…
Devamı