Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

İkinci El Araç Alırken Arıza Tespiti Yaptırmak Gerekir mi?

İkinci El Araç Alırken Arıza Tespiti Yaptırmak Gerekir mi?

İkinci El Araç Alırken Arıza Tespiti Yaptırmak Gerekir mi? İkinci el araç satışlarında, alıcı aracı inceleyerek teslim almalıdır. Aracı muayene yükümlülüğü ve ayıpların tespiti yükümlülüğü alıcıdadır. Aracın pert kayıtlı olması, ağır hasarlı olması gibi kişilerin günümüzde kolayca ulaşabileceği türden verileri sorgulamak alıcının yükümlülüğüdür. Basit bir araştırmayla tespit edilemeyecek arızalardan dolayı satıcı sorumludur. Konu ile ilgili Yargıtay kararı aşağıda paylaşılmıştır.

Tüketici Hukuk ile ilgili emsal kararlar;

Tüketici Hukuku – İkinci El Araç Alırken Arıza Tespiti Yaptırmak Gerekir mi?

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Araç Satışı ve Muayene

Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/ 15816
Karar No: 2016 / 5607
Karar Tarihi: 04.04.2016


(6098 S. K. m. 225)

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, tarafların oto alım satım işi ile uğraştıklarını, müvekkilinin davalıdan …plakalı …marka aracı 28.550 TL bedel karşılığında 2. el olarak satın aldığını, aracın müvekkili adına resmi satışı yapılıp tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra 3. kişiye satışının yapılmak istendiğini, ancak aracın ağır hasarlı ve kilometresinde oynama yapılmış olduğunun tespit edildiğini, davalının müvekkiline ayıplı araç sattığını, davalıya ayıp ihbarında bulunulduğunu, dava konusu aracın 3. kişiye daha düşük bedelle satışının yapıldığını, ayıptan dolayı müvekkilinin zarara uğradığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 7.000 TL maddi ve 1.000 TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, taraflar arasında 2. el araç satışının gerçekleştiğini, tacir olan davacının muayene yükümlülüğünü yerine getirmediğini, tazminat koşullarının bulunmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan deliller sonucunda, dava konusu aracın ayıplı olarak davacıya satıldığı, ayıbın gizli ayıp niteliğinde olduğu, süresi içinde ayıp ihbarında bulunulduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 7.000 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı, davaya konu aracı davalıdan ikinci el olarak satın almıştır. Aracı mevcut hali ile inceleyip teslim aldığı, bununla birlikte davalının ayrıca garanti taahhüdünde bulunmadığı dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Satım anında davacı, aracı muayene ve varsa mevcut ayıplarını tespit ile yükümlüdür. Aracın pert kayıtlı olmasının davalı tarafından gizlendiği konusunda dosyada delil bulunmamaktadır. Davacı alıcı, basit bir araştırma yapmak suretiyle aracın hasarlı olduğuna kolayca ulaşabileceği kayıtlarla tespit edebilir. Dosya kapsamı itibariyle satıcının TBK’nun 225. maddesinde düzenlenen ağır kusurundan da bahsedilemeyeceğinden, mahkemece açıklanan hususlar gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 04.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat