Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Boşanma Davası Güven Sarsıcı Davranış

Boşanma Davası Güven Sarsıcı Davranış

Boşanma davaları ile ilgili emsal kararlar;

Güven Sarsıcı Davranış – Boşanma Davası

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Boşanma Davası

Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/ 15928
Karar No: 2016 / 7432
Karar Tarihi: 12.04.2016

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar ve nafaka miktarları yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece her ne kadar taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmişse de toplanan delillerden, kadının eyleminin sadakatsizlik boyutuna varmayan güven sarsıcı davranış niteliğinde olduğu, buna karşılık; erkeğin ise eşine “salak, orospu, kahpe” şeklinde sözlerle hakaret ettiği, şiddet uyguladığı, üçüncü kişilere karşı onu kötülediği, düzenli çalışmamak suretiyle birlik görevlerini ihmal ettiği ve güven sarsıcı davranışlar içine girdiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davalı erkek ağır kusurlu olup, gerçekleşen kusurlu davranışlar kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır. Kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi şartları oluşmuştur. Bu haliyle tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.04.2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat