Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

ARABULUCULUK NEDİR?

ARABULUCULUK NEDİR? Hukukumuza 07/06/2012 tarihli Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile girmiş bulunan Arabuluculuk müessesi, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği hukuk uyuşmazlıklarında, yargılama yoluna gitmeden, barışçıl yöntemlerle aralarındaki çatışmayı çözmesini amaçlayan bir çözüm yoludur. Örnek olarak boşanma davaları, ceza yargılaması yani kısaca tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği davalar arabuluculuğa uygun değildir. Arabulcuuyu taraflar kendileri seçerler. Arabuluculukta,…
Devamı

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın hükmen reddi, terekenin borca batık olması durumunda reddi miras süresi geçse bile mirasçıların mirası reddetmiş sayılmaları ve borçlardan dolayı sorumlu olmamaları durumudur. Medeni Kanunun 605. maddesinde düzenlenen mirasın hükmen reddi için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Borca batık tereke hakkında her zaman mirasın hükmen reddedildiğinin tespiti istenebilir. Mirasçılar borca batık mirastan sorumlu olmadıklarının tespitini alacaklılardan…
Devamı

Mobbing Nedir?

Mobbing, iş yerinde  bir veya birden çok kişi tarafından sistemli ve sürekli olarak uygulanan psikolojik taciz ve baskıyı ifade eder. Mobbing çalışan kişinin motivasyon ve çalışma hevesini kırar, özgüvenini zedeler. Mobbing kişinin aynı kategori veya birimde birlikte çalıştığı ve rekabet içinde bulunduğu kişilerce uygulanabileceği gibi, kişinin üstleri, müdürleri, amirleri tarafından da uygulanabilir. Sürekli eleştirilmek, haddini…
Devamı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir, Nasıl İtiraz Edilir ve Nasıl Bozulur?

HAGB, bir suçun işlendiğine dair hüküm verilmesine rağmen, yargıç tarafından hükmün açıklanmasının belirli koşullar altında geri bırakılması durumunu ifade eder. İşte HAGB hakkında detaylı bir bilgi, itiraz süreci ve HAGB’nin nasıl bozulacağına dair rehber. HAGB Nedir? Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), bir sanığın suçlu bulunduğu bir durumda, mahkemenin hükmü belirli bir süre için açıklamayı ertelemesi…
Devamı

Veraset Nedir?

Veraset, bir kişinin ölümü üzerine hukuki işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan resmi belgedir. Veraset ilamı, mirasın kimlere geçtiğini belirler ve ayrıca mirasçının mirası kabul ettiğini veya reddettiğini de belgeler. İşte veraset ilamı hakkında detaylı bilgi ve nasıl verildiğine dair bir rehber. Veraset Nedir? Veraset, Türk hukukunda bir kişinin ölümü üzerine, mirasçıların kim olduğunu ve mirasın…
Devamı

Reddi Miras

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi, miras bırakanın ölümüyle tüm hak, malvarlığı ve borçlarının mirasçılarına intikal etmemesi sonucu doğuran bir hukuki işlemdir. Mirasçılar reddi miras iradesini açıklayarak, miras bırakanın malvarlığını, hak ve borçlarını reddettiklerini, bu alacak, hak ve borçlardan kendilerinin sorumlu olmadığını beyan ederler. Peki Reddi Miras Nasıl Yapılır? Reddi miras süreye bağlı bir işlem olup, reddi mirasın süresi,…
Devamı

intifa hakkı nedir

İntifa Hakkı

İntifa hakkı, hukukumuzda taşınır ve taşınmaz mallar üzerine bir kimse lehine kurulan, hak sahibine o mal üzerinde yönetme, kullanma ve o maldan yararlanma imkanı veren bir haktır. Gayrimenkuller üzerinde kurulacak olan intifa hakkı ancak tapuya tescil ile geçerli olur. İntifa hakkının kullanımı, sadece intifa hakkı sahibine özgülenmemişse, başkasına devredilebilir. İntifa hakkı sahibi, hakkın kurulduğu malın…
Devamı

Kiracı tadilat yapabilir mi? TBK mad. 321

Borçlar kanununun 321. maddesi kiracı tarafından kiralananda tadilat yapılmasını düzenlemiştir. Düzenlemeye göre kiracı, kiralananda kiraya verenin yazılı izniyle tadilat yapabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren yaızlı olarak kararlaştırılmadığı müddetçe kiralananın eski haliyle kendisine teslimini de isteyemez. Kiracı da yapılan yenilik, değişiklik ve tadilat neticesinde kiralananın değerinin yükseldiğini iddia ederek taşınmazdaki değer artışını kiraya…
Devamı

Depozito TBK mad. 342

Borçlar kanunun 342. maddesinde kiracı ve kiraya veren arasında depozito yani güvence bedeli düzenlenmiştir.Bu maddeye göre kiraya veren, kiracıdan 3 aylık kira bedelinden fazla depozito isteyemez. Depozito, kira sözleşmesi kurulduğu sırada veya kurulduktan sonra da talep edilebilir, ödenebilir. 3 aylık kira bedelinden fazla olarak kararlaştırılan depozito anlaşması geçersizdir. Fazla ödenen depozito kiraya verenden geri talep…
Devamı

5 yılın sonunda kira yeniden mi belirlenir? Kira bedelinin tespiti TBK mad. 344

Yenilenen kira döneminde, kira sözleşmesinde ne yazarsa yazsın kiraya yapılacak zam, bir önceki kira yılında TÜFE deki 12 aylık ortalama değişim oranını geçemez. Ancak, Borçlar Kanununu 344. maddesine göre 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki 5 yılın sonunda yeni bir kira bedeli belirlenebilir. Bu kira bedeli TÜFE’deki…
Devamı

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat