İşçinin imzaladığı ibranamenin geçerliliği

İşçinin imzaladığı ibranamenin geçerliliği; İş hukuku bağlamında işçi tarafından imzalanan ibranamenin geçerli olabilmesi için, iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren en az 1 ay sonra düzenlenmiş olması, işçiye ödenen alacak kalemlerinin miktar ve nitelik olarak açıkça yazılmış olması ve ödemenin de banka aracılığıyla yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde imzalanmış olunan ibraname hükümsüzdür. Öden Hukuk Bürosu – Bilgi…
Devamı