İş sözleşmesinin feshinde süre ne kadar?

İş sözleşmesinin feshinde süre ne kadar? İş Kanunumuzun 24 ve 25. Maddelerinde düzenlenen derhal fesih hakkının kullanılması süresiz değildir. Bu maddelerde düzenlenen gerekçelerle yapılacak fesihler fesih sebebinin iş akdini feshedecek tarafça öğrenilmesinden itibaren 6 gün, herhalde olayın gerçekleşmesinden itibaren 1 yıldır. Bu süreler hak düşürücü süreler olup, süreler geçtiği takdirde telafisi bulunmamaktadır. Öden Hukuk Bürosu…
Devamı