İş kazasında kusur dağılımı var mıdır?

İş kazasında kusur dağılımı var mıdır? İş kazalarında esas olan, müteselsil sorumluluk halidir. Yani birden fazla kişi bir zarara yol açmışsa, bu kişilerden her biri borcun tamamından sorumludur. Ancak iş kazasına sebebiyet verenlere açılacak davada müteselsil sorumluluktan söz etmek için açılacak davada kazada kusuru olanların müteselsil sorumluluğuna gidildiğinin dava dilekçesinde açıkça belirtilmesi gerekir. Öden Hukuk Bürosu…
Devamı