Emekli Maaşı Haczedilir mi?

Emekli Maaşı Haczedilir mi? Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre bağlanan gelirler, yardımlar ve aylıklar nafaka borçları dışında haczedilemez. Kişiler ancak muvafakat vererek emekli maaşlarının haczine muvafakat edebilirler. Muvafakat olmaksızın emekli maaşlarına tatbik edilen hacizler geçersizdir. Konu ile ilgili Yargıtay kararı paylaşılmıştır. İcra Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Emekli Maaşı Haczedilir mi? Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu…
Devamı