Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Mesaj kayıtları boşanma davasında istenebilir mi?

Mesaj kayıtları boşanma davasında istenebilir mi?

Mesaj kayıtları boşanma davasında istenebilir mi? Taraflar boşanma davalarını açarlarken sadakatsizlik, hakaret ve benzeri nedenlerle iddialarını ispatlamak için GSM operatörlerinden mesajlaşma ve arama kayıtlarını talep edebilirler. Mahkeme tarafından delillerin toplanılması aşamasında mutlaka bu kayıtların operatörlerden talep edilerek, dosyaya kazandırılması ve bundan sonra karar verilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin Yargıtay kararı aşağıda paylaşılmıştır.

Boşanma davaları ile ilgili emsal kararlar;

Mesaj kayıtları boşanma davasında istenebilir mi?

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Mesaj kayıtları boşanma davasında istenebilir mi?

Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/ 15726
Karar No: 2016 / 13757
Karar Tarihi: 12.10.2016

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın tarafından açılan dava mahkemece “ispatlanamadığı” gerekçesiyle reddedilmiştir. Davacı, dava dilekçesinde, eşinin sadakatsiz davranışlar içerisine girdiğini ileri sürmüş, delilleri arasında gösterdiği telefon numaraları arasındaki mesajlaşma kayıtlarının istenmesini talep etmiştir. Mahkemece telekominikasyon şirketinden telefon döküm kayıtları istenerek araştırılmadan eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur. Bu husus davacının ispat hakkını sınırlayan önemli bir usul hatasıdır. O halde, mahkemece yapılacak iş, davacı tarafından sunulan telefonların adına kayıtlı olduğu kişilerin tespiti ile telefonlar arasındaki mesaj kayıtlarının diğer delillerle birlikle değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu uyarınca karar vermekten ibarettir. Bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.10.2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat