Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Faktoring Faturasız Çeki Alabilir mi?

Faktoring Faturasız Çeki Alabilir mi?

Faktoring Faturasız Çeki Alabilir mi? 6361 Sayılı Kanunu’nun 9/2 maddesine göre faktöring şirketleri, faturasız alacakları temlik alamazlar. Aldıkları takdirde de alacağın varlığı tartışmalı hale gelecek, temlik verene karşı ileri sürülebilecek defiler, faktöring şirketine karşı ileri sürülebilir hale gelecektir. Konu ile ilgili Yargıtay kararı paylaşılmıştır.

Ticari Hukuk ile ilgili emsal kararlar;  Faktoring Faturasız Çeki Alabilir mi?

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com
Faktoring Temlik Fatura

Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/14700
Karar No: 2014/18584
Karar Tarihi: 23.12.2014


19. Hukuk Dairesi         2014/14700 E.  ,  2014/18584 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki ihtiyati haciz talebinin incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı istemin reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati haciz isteyen vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

İhtiyati haciz isteyen vekili, … Film Yapım Dağıtım A.Ş.ile …’in müteselsil kefaletiyle müvekkili ile Tiglon İletişim Hizmetleri A.Ş.arasında faktoring sözleşmesi imzalandığını, …. A.Ş.nin …. Sinema Televizyon Ltd.Ş kestiği faturaların müvekkiline temlik edildiği, ancak faturaların bir kısmının ……. Ltd.Şti.tarafından müvekkiline ödenmediğini belirterek ödenmeyen fatura bedellerine ilişkin olarak ihtiyati haciz isteminde bulunmuştur.
Mahkemece, ihtiyati haciz talebinin temelde faturalar ile temliknameye dayandığı, 6361 sayılı Kanun’un 9/2.maddesine göre faktoring şirketlerinin bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilmeyen alacakları temlik alamayacakları, bu hükme göre alacağın varlığı konusunda yeterli kanaat oluşmadığı gerekçeleri ile ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiş, kararı ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre ihtiyati haciz isteyen vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 23.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ticari Hukuk ile ilgili emsal kararlar; Faktoring Faturasız Çeki Alabilir mi?

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat