Sigortası Eksik Yatırılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İşçinin sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması, işçiye 4857 sayılı kanunun 24/II maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verdiği için diğer koşulları sağladığı takdirde sigorta primleri gerçek ücreti üzerinden yatırılmayan işçi iş akdini haklı nedenle derhal feshederek, kıdem tazminatına hak kazanabilir. İş Hukuku ile ilgili emsal kararlar; Sigortası Eksik Yatırılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir…
Devamı