Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
+90 506 433 91 42
bilgi@odenhukuk.com

Güven Sarsıcı Davranış | Boşanma Davası

Güven Sarsıcı Davranış | Boşanma Davası

Boşanma davaları ile ilgili emsal kararlar;

Güven Sarsıcı Davranış – Boşanma Davası

Öden Hukuk Bürosu – Bilgi ve Randevu için

  • Reşit Galip Cd. Gölgeli Sk. No:12/2 Çankaya Ankara
  • +90 506 433 91 42
  • bilgi@odenhukuk.com

Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2010/ 8268
Karar No: 2011 / 9138
Karar Tarihi: 26.05.2011

(4721 S. K. m. 174) (Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m.6)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: 1 – Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı kocanın şiddet ve hakaret içeren eylemleri yanında, davacı kadının güven sarsıcı davranışlar içinde bulunduğu, tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu bulunduklarının anlaşılmasına göre; davalı kocanın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2 – Boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu bulunan davacı kadının manevi tazminat (TMK. md. 174/2) isteminin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.

3 – Davanın devamı süresince müşterek çocuklar S. ve A.’ın davalı baba yanında kaldıkları, infak ve iaşelerinin davalı tarafından karşılandığının anlaşılmasına karşılık, müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi de isabetsizdir.

4 – Velayeti davacı kadına verilen müşterek çocuklardan S. 1998, A. ise 1999 doğumlu olup, idrak çağındadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca müşterek çocuklara velayetlerinin kime verilmesini istedikleri yönünde görüşleri sorulmadan ve bu konuda gerektiğinde uzman bilirkişilerden görüş de alınmadan, eksik inceleme ile velayet düzenlemesi yapılması da doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2, 3 ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi. 26.05.2011

KARŞI OY YAZISI

Değerli çoğunluk ile, davalı kocanın eşine fiziksel şiddet uygulaması yanında hakaret ettiği buna karşılık davacı kadının sadece güven sarsıcı davranışta bulunduğu konusunda aramızda çekişme yoktur.

Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinin kökleşmiş uygulamasına göre;

-Eşe sürekli fiziksel şiddet uygulama tek başına boşanma sebebidir.

-Eşe sürekli hakaret etmek tek başına boşanma sebebidir.

-Eşin güven sarsıcı davranışta bulunması tek başına boşanma sebebidir.

O halde, fiziksel şiddet uygulayan ve yanı sıra hakaret eden eşin sadece güven sarsıcı davranışta bulunan eşe göre ağır kusurlu olduğu aynı zamanda matematiksel bir gerçekliktir. Farklı düşünüyorum.

KARŞI OY YAZISI

Eşine sürekli şiddet ve hakaret içeren eylemlerde bulunan davalı kocanın, güven sarsıcı davranışta bulunan davacı kadına göre ağır kusurlu olması nedeniyle, kadın yararına hükmolunan manevi tazminat yönünden de kararın onanması gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 

Boşanma Avukatı Ankara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Otomatik Kepenk Fiyatları

hidrolik tork anahtarı

Metal Etiket

seksiyonel kapı

Mamak Akü

dövmeci

truck spare parts

çatı yalıtım

istanbul ceza avukat

ankara avukat

ankara evden eve nakliyat

volkswagen yedek parça

şentepe evden eve nakliyat